Ημερήσιο πρόγραμμα:

08:00 - 09:00: Φύλαξη

09:00 - 10:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες

10:30 - 11:00: Πρόγευμα

11:00 - 13:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες

13:30 - 14:00: Μεσημεριανό γεύμα

14:00 - 15:00: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες

15:00 - 16:45: Μεσημεριανή δραστηριότητα (κατ' επιλογή) ή φύλαξη

16:45 - 17:00: Αναχώρηση

 copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ